Çankaya Masaj Salonu Mutlu Son Janseli̇

Gebelikte maternal mortalitenin ilk nedeni kanama olarak belirlendi. Çankaya masaj salonu Ayrıca enfeksiyon, emboli, hamilelik zehirlenmesi, anestezi komplikasyonları da anne ölümlerine neden olabilir. Bunlara ek olarak diyabet, kalp hastalığı, anemi ve kazalar anne ölümlerinin nedenleridir. Çankaya masaj salonu Gebelikte anne ölümleri yaşlılarda daha sık görülür. Eğitim seviyesi arttıkça, anne ölümleri azalır ve ölüm oranı düşer. Çankaya masaj salonu . Anne ölümü, Dünya Sağlık Örgütü tarafından şu şekilde tanımlanmaktadır; Gebeliğe bağlı ölümlerin bir sonucu olarak, gebeliğin herhangi bir döneminde veya doğumdan sonraki 42 gün içinde meydana gelen ölümler. Dünya Sağlık Örgütü’nün yaptığı bu tanıma göre, hamile kadının ölüm nedeni doğrudan hamilelik olabilir, hamilelik nedeniyle kadınlarda mevcut bir hastalığın ağırlaşmasının nedenleri, hamilelik döneminin yönetimindeki sorunlar veya uygulanan tedavi yöntemleri. Ülkemizde hamilelikten kaynaklanan ölümlerin sayısı 100 bin doğumda yaklaşık 38,3. Bu çalışmaların sonuçlarına göre bölgesel farklılıklar belirlenmiştir. Bu ölüm oranı, başkentimiz Ankara da dahil olmak üzere batı Anadolu bölgesindeki 100 bin doğumda ortalama 12.4 olmasına rağmen, ülkemizdeki en düşük orandır. En yüksek ölüm oranı 93,3 ile Kuzeydoğu Anadolu’dadır. Kırsal kesimde bu oran ortalama 53,7’dir. Kentsel alanlarda bu oran 28.2 seviyesindedir. Gebelerin 15-49 yaşları arasındaki gebeliğe bağlı ölümleri, bu ölümlerin% 4,3’ü olarak bulundu. Sağlık Bakanlığı araştırma verilerinin sonuçlarına göre ülkemizde 1 yılda ortalama 2 milyon gebelik olduğu ve bu annelerin 465.000’inin hamilelik sürecinde hiç bakım almadığı belirlenmiştir. Bu çalışmada elde edilen diğer bir veri, son 5 yılda meydana gelen doğumların yaklaşık% 27’sinin ev ortamında ve herhangi bir sağlık desteği olmadan% 20’sinin gerçekleştiğidir. Türkiye’deki maternal mortalite riski, yaşamları boyunca 570 gebelikte birine eşdeğerdir. Anne ölümleri ülkeler arasında farklılık göstermektedir. Bazı ülkelerde anne ölümlerinin daha yüksek olması dikkat çekicidir. Bunun ana nedenleri; Yapılan yüksek doğum sayısı hamileliğin ölüm riskini arttırmaktadır. 40-49 yaş arasındaki kadınların ölüm düzeyinin 100 bin doğumda 100’den fazla olduğu tespit edildi. Bu seviyenin 40-44 yaş arası 100 bin canlı doğumda yaklaşık 150 olduğu hesaplanmaktadır. Gebeliğe bağlı anne ölümlerinin yaklaşık% 59’una hamilelikle ilişkili nedenler,% 16’sını dolaylı nedenler ve% 23’ünü diğer nedenler neden olmaktadır. Anne ölümlerinin yaklaşık dörtte biri hamilelik sırasında veya doğumdan hemen sonra kanama sonucu meydana gelir. Gebeliğe bağlı maternal ölümlerin yaklaşık% 17’sinde kanama ve% 14’ünde preeklampsinin neden olduğu yüksek tansiyon vardı. Hamilelik, doğum veya doğum sonrası dönemde ortaya çıkan embolilerin oranı, diğer yerlerden kopan pıhtıların neden olduğu arterlerin tıkanması, zor doğumlarda veya cerrahi işlemlerde müdahalenin gecikmesi nedeniyle% 12’dir. Ülkemizde anne ölümlerinin% 37’si doğumdan önce, yani hamilelik döneminde gerçekleşmektedir. Bunların ortalama yarısı hamileliğin 22. haftasından önce ve gerisi devam etmekte olan süreçte. Anne ölümlerinin% 9’u doğumda, diğer ölümler doğumdan sonra gerçekleşir. Bu konuda yapılan araştırmalar sonucunda, muhtarların maternal mortalite belirlemede önemi vurgulanmaktadır. Anne ölümlerini bildirmeleri için doktorları eğitmek de önemlidir. Gebelikte maternal mortaliteyi azaltmak için hem doğum öncesi bakım hem de doğum özenle yapılmalı ve kadınlara bu hizmetlere kolay erişim sağlanmalıdır. Ek olarak, hastanede de anne ölümleri konusunda hem babanın hem de annenin farkındalığı gerekli araştırmalar yapılmalıdır. Aynı zamanda kadının vücudunu daha iyi tanımasını, vücudunda değişiklikler yapmasını ve olası semptomları tanımasını sağlar. Sağlıkta öz sorumluluk kavramı, ailede erken eğitim alan kadınlarda daha iyi gelişir. Jinekolojik kontrole düzenli olarak gitmek kadın sağlığında önemli bir faktördür. Bu şekilde kadınlar, anne ölümlerinin azalmasını kendi adımlarıyla azaltabilir.