Etimesgut Masaj Işin

mide ve kalın bağırsak arasında sindirim sistemi. Etimesgut masaj 5-6 metreye 5-6 metreye, erişkinlerde 6-8 metreye kadar ulaşır. 2-3 cm çapında olan organ kavisli bir yapıya sahiptir ve besin maddeleri buradan geçer. Etimesgut masaj İç yüzeyde, girintili ve çıkıntı yapan villus bulunan oluşumlar vardır. Villus emme yüzeyini arttırır. Etimesgut masaj . İnce bağırsak, kimyasal sindirimin başladığı organdır. Midenin sindiremediği yağ, karbonhidrat ve proteinler bu organda sindirilir. Mideden sonra başlayan ince bağırsağın başlangıcı görev ve mekan bakımından üç bölüme ayrılır. Bu bölümler; Başlangıç ​​kısmı, mideden sonra başlayan ve 25 cm’lik bir kısma sahip olan oniki parmak bağırsağı ya da oniki parmak bağırsağıdır. Bu ince barsakların en kısa kısmıdır. Pankreas ve karaciğer ile işbirliği yapar. Bu organlar, kimyasal sindirim sağlamak için salgılanan enzimleri ve salgıları ince bağırsağa bırakır. Organın orta kısmı duodenum ve ileum arasındadır. Yetişkinlerde 2-8 metre uzunluğundadır. Son kısım, ileum, yetişkin insanlarda yaklaşık 4 metre uzunluğundadır. İleoçekal kapak yardımı ile çekumdan ayrılır. Burası, sindirim ve emilimin çoğunun gerçekleştiği yer. Duodenum ve jejunum bölümünde besinler safra ve pankreas enzimleri tarafından emilir ve emilir. Malabsorpsiyon sendromları burada belirtilmektedir. Bu bozukluklar sulu ishal, yağlı tabureler, kilo kaybı, şişkinlik, kas zayıflığı ve anemi gibi semptomlarla ortaya çıkar. Absorpsiyon eksikliğine sahip çölyak hastalığı, ince bağırsağın iç yüzeyindeki villus çıkıntılarının absorpsiyon görevini yerine getirememesinden kaynaklanır. Burada görülen kanser türleri sarkom, adenokarsinom, karsinoid tümör, lenfoma ve gastrointestinal stromal tümördür. Adenokarsinom, en yaygın kanser türlerinden biridir. Bunlar bağırsağın mide ile kesiştiği yerlerde görülür. Büyüme göstererek sindirim sistemini tıkayabilirler. Sarkom düz kas hücrelerinden oluşur. Bunların çoğu, kalın bağırsağa bitişik kısımda meydana gelir.